angoshtar

نحوه اندازه گیری انگشت حلقه

راهنمای سایز انگشتر یکی از حلقه های خود را بردارید، و روی خط کش گذاشته و سایز انگشتر را بر حسب میلیمتر اندازه بگیرید. دقت کنین که فضا های مابین خطوط را شمارش کنین نه تعداد خطوط. سپس از جدول زیر سایز انگشتر مناسب جهت سفارش را انتخاب کنین. در سایت ما اندازه ها بر حسب استاندارد دوم درج شده است. مثال: اگر قطر انگشتر مثل انگشتر بالا 18 میلیمتر را اندازه گیری کردید، به این معنی است که شما سایز 57 هستید.

راه حل دیگر برای اندازه گیری انگشت حلقه

راهنمای سایز انگشتر برای تعیین سایز انگشتردر روش دوم، به یک نخ و خط کش نیاز دارید. نخ را به دور انگشت خود بپیچید و زمانیکه دو انتهای نخ به هم رسید آن نقطه را علامت بزنید. سپس نخ را روی خط کش پهن کنید تا طول آن را به میلیمتر بدست آورید. مثال: اگر 62 میلی متر باشد سایز انگشتر مناسب برای شما 57 هست. در اینجا یک جدول مطابقت اندازه وجود دارد که به شما کمک می کند: نمودار سایز انگشتر امیدوارم همه این نکات برای شما مفید بوده باشد. اگر هنوز شک دارید، دریغ نکنیدبا ما تماس بگیرید. ما قطعا راه حلی پیدا خواهیم کرد!