یکی از ویژگی های مجموعه نقره حامدی همکاری با سازمان ها بصورت فروش آنلاین میباشد تا پرسنل یک سازمان بتواند به راحتی و بدون اتلاف وقت زیورآلات مورد نیاز خود را تهیه کند . جهت عقد قرار داد با ما می توانید با شماره ۰۹۱۴۳۱۹۹۷۸۲ تماس حاصل نمایید .